DOĞADA ÖĞRENME

Çocuklar doğada sakinleşir, merak eder ve çok kolay konsantre olurlar. Merhaba Dünya’da her sınıf için ayrı bir bahçe tasarlanmıştır. Burada kendi seçtikleri sebze ve baharatları yetiştirir ve daha sonra kendi yemeklerini hazırlarlar. Bazen öğretmenlerimiz bu sebzeleri velilerimize gönderip evde birlikte yemek yapmanızı isteyebilir.

Öğrencilerimiz yaz - kış günde üç kez bahçeye çıkar.  Böylece farklı hava ve mevsimleri deneyimleme fırsatı yakalarlar.

Merhaba Dünya’da kötü hava yoktur, sadece yanlış seçilmiş giysiler vardır. Bahçe kıyafetleri Merhaba Dünya tarafından her öğrenci için eğitim yılı başında hazırlanır.

Duyusal Bahçe - Duyusal Öğrenme (Sensory Garden -Sensory Learning)

Çocuklar duyuları ile hissederek, dokunarak ve deneyimleyerek öğrenirler. Günümüzde büyük şehirlerde; çocuklarımızın güvenli bir alan bularak bu deneyimi yaşayabilmesi gitgide zorlaştı. Bu eksikliği gidermek için Merhaba Dünya’nın bahçesi ve tüm eğitim alanları; mimar, peyzaj mimarı ve çocuk gelişimi uzmanları işbirliği ile özel olarak tasarlandı. Öğrencilerimizin denge sistemlerini, tüm duyularını ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik; taş, toprak ve çimeni hissedebilecekleri duyu yolu (sensory pathway), tırmanma duvarı, müzik duvarı, çamur mutfak (mud kitchen), kum havuzu, sebze yetiştirme bahçeleri gibi bölümler fonksiyonel ve aktif kullanıma uygun olarak planlandı.

TOP