Gelecek Vizyonu

  • Var olduğu için mutlu
  • Evrensel, çağdaş, çok kültürlü, barışçıl
  • Meraklı, keşfeden, araştırmacı
  • Sorgulayıcı ve çözümcü
  • Üreten, yaratıcı ve tasarımcı
  • Doğada öğrenen, ilham alabilen, yaşamına uyarlayabilen
  • Ekosistem ve tüm unsurları ile bütünleşmiş

bir nesil için yeni gelişim modelleri tasarlamak ve uygulamak.

TOP