OKUL SONRASI TAKVİMİ

 

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
5:00 pm
Piyano

-

Hüseyin Kaya

Ritim ve Melodi

-

Serkan Özgen

Sanat

-

Selvinaz Tığın

İspanyolca

-

Rocio Sedeňo Juarros

İngilizce

-

Tuğçe Kasap Bilaloğlu

Aikido

-

Atakan Utku

Piyano

-

Canberk Sevinç

Minik Şef

-

Halil Şımır

Satranç

-

Erdal Gür

Drama

-

Elif Sözer / Yaratıcı Drama - İngilizce

Klasik Bale

-

Pınar Alkan

Maker

-

Arda Erdikmen / Stop Motion

Çocuklar İçin Felsefe

-

Nihan Peker Antepe

Piyano

-

 Yunus Gencer

Latin Perküsyon

-

Rafael Almager Molina

Sanat

-

Selvinaz Tığın

İspanyolca

-

Rocio Sedeňo Juarros

İngilizce

-

Tuğçe Kasap Bilaloğlu

Maker

-

Arda Erdikmen / Film İnceleme ve Senaryo Yazımı

Aikido

-

Atakan Utku

Piyano

-

Canberk Sevinç

Minik Şef

-

Halil Şımır

Minik Marangoz

-

Emre Çapoğlu

Klasik Bale

-

Pınar Alkan

Çocuklar İçin Felsefe

-

Nihan Peker Antepe

Drama

-

Elif Sözer / Drama-Dans

Piyano

-

Canberk Sevinç

Latin Dansları

-

Yurisley Diaz Morciego

Sanat

-

Selvinaz Tığın

Minik Marangoz

-

Emre Çapoğlu

6:00 pm
Piyano

-

Hüseyin Kaya

Müzik Yolcuları

-

Atilla Gündoğdu

Gitar

-

Serkan Özgen

Sanat

-

Selvinaz Tığın

İspanyolca

-

Rocio Sedeňo Juarros

İngilizce

-

Tuğçe Bilal Kasapoğlu

Aikido

-

Atakan Utku

Piyano

-

Canberk Sevinç

Minik Şef

-

Halil Şımır

Klasik Bale

-

Pınar Alkan

Satranç

-

Erdal Gür

Maker

-

Arda Erdikmen / Film Kurgusuna Başlangıç

Latin Perküsyon

-

Rafael Almager Molina

Sanat

-

Selvinaz Tığın

Solfej

-

Yunus Gencer

İspanyolca

-

Rocio Sedeňo Juarros

İngilizce

-

Tuğçe Kasap Bilaloğlu

Maker

-

Arda Erdikmen / Kutu Oyun Tasarımı

Aikido

-

Atakan Utku

Piyano

-

Canberk Sevinç

Minik Şef

-

Halil Şımır

Go

-

Murat Evirgen

Minik Marangoz

-

Emre Çapoğlu

Klasik Bale

-

Pınar Alkan

Piyano

-

Canberk Sevinç

Latin Dansları

-

Yurisley Diaz Morciego

Sanat

-

Selvinaz Tığın

Minik Marangoz

-

Emre Çapoğlu

7:00 pm

 

TOP