Temel Değerler

Merhaba Dünya aşağıdaki değerleri benimser.

  • Atatürk’ün İzinde: Atatürk İlkelerine, Cumhuriyete ve demokrasiye tam bağlıdır. Bu ilkeleri korumayı, geliştirmeyi ve yaymayı görev edinir.
  • Evrensel Bütünleşme: Yalnızca yaşadığı ilçe, şehir, ülke ve gezegeni değil tüm evreni doğal yaşam alanı olarak özümser, çok kültürlülüğe ve evrenin tüm unsurlarına duyarlıdır.
  • İletişim Becerileri ve Dil Gelişimi: Dil öğretimi ve gelişimini eğitimin merkezine alır, en az iki yabancı dili eş zamanlı olarak 3 yaşında doğal yöntemlerle öğretmeye başlamayı hedefler.
  • Bilimsel ve Teknolojik Bütünleşme: Bilime, araştırmaya ve teknolojiye ilgi duyan; bu alandaki hızlı gelişimi takip eden, uygulayan ve geliştiren, meraklı, kaşif, araştırmacı, sorgulayıcı ve çözümcül bir nesil yetiştirmek için çalışır.
  • Ekolojik Bütünleşme:  Ekosistem ve içinde barındırdığı tüm unsurlarla bütünleşmiş, koruyan, sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanan; doğada öğrenen, ilham alabilen, yaşamına uyarlayabilen çocuklar yetiştirmeyi hedefler.
  • Kültürel Derinlik ve Kültürlerarası Etkileşim: İçinde yaşadığı kültürü tanıyan, onu geliştirerek geleceğe taşımak için adım atmaya hazır, kültürlerarası etkileşimin doğal elçisi olacak öğrenciler yetiştirir.
  • Barış ve Birlikte Yaşama Kültürü: Barışçıl yaklaşımları, birlikte yaşama kültürü ve uzlaşıyı hayatın merkezine alır.
  • Bireysel Farkındalık: Geleceği algılama ve yönetmenin önce bireyin kendi farkındalığını yönetme becerisi ile başladığını bilen, içinde bulunduğu evreni, sağlığını, iletişimini ve ilgi alanlarını geliştirme becerisine sahip nesiller yetiştirir.
  • Etkin Sağlık Yönetimi: Birey sağlığını geleceğin merkezine alır. Bireye özel beslenme programları uygular. Bu programların birey ve aileler tarafından içselleştirilmesi ve kalıcı davranışlara dönüştürülmesi için çalışır.
TOP